Saturday, September 03, 2005

Quisling og andre feigingar

Det finnes utallige typar feigingar. Folk som ikkje torer å sove ute åleine, folk som ikkje torer å bade i mars, folk som ikkje torer å fly, folk som ikkje torer å sei det dei meiner, men dei verst av dei alle er dei som ikkje torer å stå for det dei har sagt, eventuelt skrive. Fytti grisen for ein gjeng med taparar, og det mest graverande eksempelet eg har høyrt om til denne tid er ein slask som stal eit uttrykk av ein skikkeleg bra kar, å skreiv om det på bloggen sin slik at det såg ut som om det var noko han hadde kome på sjølv (som om den personen eg referer til slask, ikkje akkurat har sjangs til å tilnerma seg det intelektuella nivået ein må ha for i det heila tatt å koma på eit eige uttrykk). Straks "slasken" vart konfrontert med dette, tok feigingen vekk uttrykket, og skifta det om til noko anna piss. Kjære lesarar, legg merke til kor utruleg FEIG denne personen er, me må heilt tilbake til krigen for å finna ein liknande, nemleg Quisling. Desse to personane har svært mange likhetstrekk, la meg nemna i fleng: Begge har/hadde ei mor, begge bur/budde i eit hus som står ute om natta, begge feiarar/feirte jul, men sist, men slettes ikkje minst, begge to er utruleg FEIGE, og vil/ville ikkje stå for det dei har gjort med ein gong dei møter litt motstand. Nei det er rett og slett patetisk, nye bånnmål er nådd, sørgeleg greier............... PS: Konge bilete av meg i New Hollanden, fytti for ein grisesterke traktor:)

1 Comments:

Blogger SveinG said...

hehe konge innlegg Håvard. haha

9:25 AM  

Post a Comment

<< Home